Na starość trąci autor: dr Dariusz Sitkowski, data: 11:22, 12 kwi 2014 r.

Wspólną cechą siedemdziesięciolatków, którzy nie muszą często odwiedzać lekarza, było uprawianie sportu w szkole średniej.

/files/person/portret_sitkowskiego_15.jpg

Jak wykazały badania „Fit in 50 Years” osób, które były aktywne fizycznie w latach szkolnych i studenckich okazały się aktywniejsze od rówieśników także później – podaje pismo „BMC Public Health”. Brian Wansink z Cornell University i Simone Dohle z politechniki w Zurychu brali pod uwagę przeszłe zachowanie, wpływ otoczenia i osobowość osób po 70. roku życia, szukając czynników, które wiążą się z lepszym stanem zdrowia w dojrzałym wieku. Badania objęły 712 weteranów II Wojny Światowej, którzy w młodości byli zdrowi (dowodzi tego fakt, że przeszli rygorystyczne badania przed zakwalifikowaniem do służby w wojsku).

50 lat później, gdy mieli średnio po 78 lat, przeprowadzono wśród nich sondaż. Najbardziej zaskakujący okazał się fakt, że rzadziej odwiedzali lekarza ci mężczyźni, którzy w latach 30., czy na początku lat 40. XX wieku, jako uczniowie szkoły średniej uprawiali sport. Sportowa aktywność w szkole średniej wiązała się także z uprawianiem sportu w późniejszym okresie – zarówno w przypadku konkurencji indywidualnych, jak i zespołowych.

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie