Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego RIO 2016 – TOKIO 2020

W dniach 20-22 listopada 2016 roku w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Spale odbyła się coroczna konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego w sportach letnich Rio2016-Tokio2020.

W ramach trzydniowego programu odbyło się wiele interesujących prelekcji  i warsztatów metodycznych z udziałem trenerów wszystkich letnich sportów olimpijskich. W konferencji wzięło udział  ponad 120 szkoleniowców kadr narodowych, a także kierownicy wyszkolenia polskich związków sportowych, przedstawiciele Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT, trenerzy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Instytutu Sportu oraz wykładowcy z kraju i zagranicy. Przewodnim tematem  konferencji były tematy związane z występami polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Rio2016 oraz plany na najbliższą olimpiadę. 

Konferencję otworzyła Pani Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT dr Urszula Włodarczyk, krótko witając przedstawicieli MSiT, wszystkich trenerów, działaczy, wykładowców oraz zaproszonych gości. W pierwszym wystąpieniu głos zabrał podsekretarz stanu MSiT Jan Widera dokonując krótkiego podsumowania minionego sezonu oraz występów naszej reprezentacji w Rio 2016.  Kolejnym prelegentem była przedstawicielka Polskiego Komitetu Olimpijskiego - pani Marzenna Koszewska, dokonując podsumowania realizacji zabezpieczenia misji Rio 2016 oraz przedstawiając ciekawe statystyki kwestii organizacyjnych igrzysk.  Swoje podsumowanie przedstawił także  Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej – dr Hubert Krysztofiak. Przedstawiciele Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego w osobach dyrektorów: dr Bartosza Krawczyńskiego i dr Piotra Żmijewskiego przedstawili aktualne działania prowadzone przez Instytut wspomagające polskie związki sportowe zarówno na poziomie merytorycznym jak i organizacyjnym. Przedstawiono także możliwości Instytutu w zakresie możliwości diagnostycznych dedykowanych wysokiej klasy sportowcom. Zaproszono także przedstawicieli sztabów szkoleniowych poszczególnych związków do bliższej współpracy w kolejnym cyklu olimpijskim.   

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Klubu Polska - Marian Szczechowicz, który dokonał merytorycznej oceny startów reprezentantów Polski w Rio 2016. Ocenie poddano osiągnięcia i dorobek medalowo- punktowy poszczególnych związków uzyskany w Rio oraz podsumowano realizację założeń startowo-wynikowych, także w kontekście potencjału na kolejne igrzyska olimpijskie – Tokio 2020.  Przedstawiono  także szereg spostrzeżeń i wniosków ogólnych związanych z przygotowaniami do Rio , a także kilka postulatów co do przygotowania kolejnej kampanii olimpijskiej- Tokio 2020.

Po przerwie kawowej miała miejsce pierwsza sesja dyskusyjna , której moderatorem był prof. Zbigniew Trzaskoma z Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Klubu Polska, a która w całości poświęcona była różnym spojrzeniom i drogom do uzyskania najwyższego celu w sporcie wyczynowym jakim niewątpliwie jest medal olimpijski. W bardzo ciekawych wystąpieniach przypominających bardziej panel dyskusyjny niż wykład plenarny o swoich punktach widzenia na wyboistą drogę do sukcesu dyskutowali trenerzy medalistów olimpijskich :  Krzysztof Kaliszewski- PZLA, Tomasz Kryk – PZ Kajakowy i Piotr Wadecki– PZ Kolarski.  Poruszono wiele problemów i wątków związanych z przygotowaniami do igrzysk,  pokazano różne drogi osiągnięcia tego samego celu, różne strategie organizacyjne oraz różne aspekty specyfiki danych sportów. Nie oszczędzono  przy tym słów krytyki wobec instytucji, które w ocenie trenerów nie spełniają w pełni swoich ról czy misji do jakich zostały powołane (w tym PKOl czy COMS).  Jak widać oczekiwania związków sportowych oraz ich sztabów szkoleniowych są znacznie większe niż uzyskiwana od nich pomoc w realizacji skutecznych planów przygotowań do tak ważnej imprezy.

Swoje spojrzenie na te same problemy mogli przedstawić także sami zawodnicy, medaliści z Rio. Do podobnego panelu dyskusyjnego zaproszono Martę Walczykiewicz, Karolinę Naję oraz Rafała Majkę (z których do Spały przybyła tylko pani Marta). W bardzo osobistej rozmowie prowadzonej  przez redaktora Sebastiana Parfianowicza  można się było zapoznać z drugą stroną medalu czyli realizacją przygotowań do igrzysk od strony zawodnika.        

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wystąpienie ministra Witolda Bańki , który poruszył wiele kwestii związanych z aktualną strategią ministerstwa dotyczącą organizacji i rozwoju polskiego sportu. Zapowiedział przy tym reformę polskiego sportu, rozliczanie się z wyników a nie obietnic, przyjmowanie rzetelnie przygotowanych programów szkolenia a nie ich namiastek. Podkreślił przy tym znaczący wkład lekkoatletów, wioślarzy czy kajakarzy w dorobku medalowym ostatnich lat. Ocenił także dorobek polskich sportowców w samym Rio studząc nieco pierwsze emocje i wysokie oceny, gdyż realne oczekiwania nas wszystkich były znacznie większe niż to co udało się wywalczyć. W podsumowaniu dało się także usłyszeć, że nie był to żaden przełom, a w wielu związkach należy „posprzątać”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął prof. Jan Blecharz (AWF Kraków)  wykładem na temat: Psychologicznych uwarunkowań skutecznego startu olimpijskiego, w którym to poruszono wszystkie najistotniejsze kwestie związane z mentalnym przygotowaniem sportowców do najważniejszych startów oraz  problemy z uzyskaniem optymalnej gotowości startowej umożliwiającej skuteczny start na miarę możliwości i założonego wyniku (zgodnego z oczekiwaniami). 

Po przerwie kawowej kontynuowano panel  dyskusyjny z trenerami i zawodnikami odnoszącymi sukcesy medalowe w Rio. Tym razem wysłuchano wystąpień trenerów: Stanisława Pytla- PZ Pięcioboju  Nowoczesnego oraz Krzysztofa Ołenczyna – PZ Zapaśniczy, a z grona zawodników dołączyły dwie kolejne panie : Oktawia Nowacka i Monika Michalik. Moderatorem dyskusji trenerskiej ponownie był prof. Zbigniew Trzaskoma z Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Klubu Polska, a zawodniczej redaktor Sebastian Parfianowicz.

Sesję poobiednią rozpoczął swoim wystąpieniem prof. Zbigniew Trzaskoma, w którym poruszał bardzo istotne problemy współczesnego treningu, a mianowicie równoczesnego kształtowania wytrzymałości i mocy, co w niejednym sporcie ma kluczowe znaczenie w przygotowaniach zawodnika do startu. W kolejnym wystąpieniu  dr Paweł Słomiński przedstawił analizę porównawczą programów szkolenia Radosława Kawęckiego z 2015 i 2016 roku, szukając głównych przyczyn niepowodzeń wynikowych tego zawodnika  na IO w Rio, gdzie w bardzo szczegółowej analizie obciążeń treningowych nie znalazł jednak wytłumaczenia  braku oczekiwanych wyników w Rio.

Ostatnim blokiem plenarnym drugiego dnia konferencji były wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki w osobach Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego dr Urszuli Włodarczyk oraz Podsekretarza Stanu MSiT - Jana Widery,  w których to przedstawiono założenia programowe, cele strategiczne i priorytety ministerstwa jak również plany i projekty finansowania sportu wyczynowego na kolejny, 2017 rok. 

Tradycyjnie drugi dzień konferencji zakończył się Trenerskim Klubem Dyskusyjnym, podczas którego w mniej formalnej, kuluarowej atmosferze kontynuowano wymianę doświadczeń i poglądów, między trenerami, wykładowcami, działaczami oraz zaproszonymi gośćmi.

W ostatnim, trzecim dniu konferencji dominowała tematyka szkoleniowa realizowana przy współpracy z Akademią Trenerską, w której to mieliśmy kilka ciekawych wystąpień i warsztatów szkoleniowych. Na początku o diagnostyce wytrzymałości tlenowej zawodników wysokiego wyczynu mówił mgr Michał Starczewski z Zakładu Fizjologii Instytutu Sportu w Warszawie.  Kolejne wystąpienie dotyczyło „Metod planowania treningu wysokościowego” w którym dr Tomasz Mikulski z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN przedstawił  szczegółowo możliwości zastosowania różnych strategii i form tego rodzaju treningu oraz ich potencjalnych korzyści i zagrożeń.

Kolejnym prelegentem był Blair Crewther, zajmujący się szeroko pojętą endokrynologią behawioralną. W swoim wystąpieniu przybliżył problematykę przygotowania przedstartowego i kształtowania gotowości startowej w kontekście zmian hormonalnych i profilu hormonalnego zawodników poddanych różnym , celowym interwencjom. Prelekcja , prócz bardzo szerokich podstaw teoretycznych pełna była wyników konkretnych badań i interwencji praktycznych , powiązanych z  wcześniejszą współpracą autora z przedstawicielami różnych sportów. Szerokie doświadczenie autora znacząco zwiększało wiarygodność przedstawianych tez i spostrzeżeń.

Ostatnim prelegentem merytorycznym był Michał Rynkowski – Dyrektor Biura Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie , który zapoznał uczestników konferencji z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kwestii antydopingowych oraz potencjalnej odpowiedzialności trenerów. Temat okazał się bardzo ważny i trafny , szczególnie w kontekście ostatnich wpadek polskich sportowców w Rio oraz ich wcześniejszych badań antydopingowych w kraju. Dodatkowo  istotność przedstawianej problematyki podkreślały liczne przypadki wykrycia niedozwolonych środków i metod  wśród medalistów igrzysk olimpijskich w Pekinie i Londynie (po ponownym przebadaniu próbek sprzed 4 i 8 lat). 

Konferencję oficjalnie zamknęła Dyrektor DSW MSiT dr Urszula Włodarczyk, która w swojej przemowie pożegnalnej krótko podsumowała przebieg konferencji i serdecznie podziękowała wszystkim wykładowcom, organizatorom oraz uczestnikom i życzyła kolejnych sukcesów sportowych w nadchodzącej olimpiadzie.

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie