wpisów na stronie 25 lub 50
Zawodnicy

Lp. Nazwisko / Imię Rok urodzenia Konkurencje Klub
szermierka
1 1997 floret ind.
floret druż.
KU AZS-UAM Poznań
2 1991 floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
Sietom AZS AWFiS Gdańsk
3 1993 floret ind.
floret ind.
floret ind.
floret druż.
floret druż.
floret druż.
AZS AWF Warszawa
4 1995 floret ind.
floret druż.
KU AZS-UAM Poznań
5 1997 floret ind.
floret druż.
KS Wrocławianie
6 1990 floret ind.
floret druż.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret druż.
floret ind.
floret ind.
Budowlani Toruń
7 1992 floret druż.
floret ind.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
Budowlani Toruń
8 1990 floret ind.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret druż.
KU AZS-UAM Poznań
9 1994 floret ind.
floret druż.
floret druż.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret ind.
AZS-AWFiS Gdańsk
10 1991 floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret druż.
floret ind.
AZS-AWFiS Gdańsk
11 1983 floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret ind.
floret druż.
Klub Szermierczy Wrocławianie
12 1997 floret ind. KS Wrocławianie
13 1999 floret ind.
floret druż.
IKS Leszno
14 1995 floret ind.
floret ind.
floret ind.
floret ind.
floret druż.
floret druż.
floret druż.
floret ind.
AZS-AWF Poznań
15 1996 floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret ind.
floret druż.
floret druż.
KU AZS-UAM Poznań
16 1997 floret ind.
floret druż.
KU AZS-UAM Poznań
17 1994 floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret druż.
floret ind.
floret ind.
floret druż.
Sietom AZS AWFiS Gdańsk
18 1994 floret ind.
floret ind.
floret ind.
floret ind.
floret druż.
floret druż.
floret druż.
AZS-AWF Poznań
19 1981 szpada ind.
floret ind.
szpada druż.
AZS AWF Kraków
20 1986 szpada ind.
floret ind.
szpada ind.
szpada druż.
szpada ind.
szpada druż.
szpada ind.
AZS AWF Warszawa
21 1989 szpada druż.
szpada ind.
szpada druż.
szpada ind.
szpada druż.
szpada ind.
floret ind.
szpada ind.
AZS AWF Warszawa
22 1995 szabla ind.
szabla druż.
szabla ind.
szabla druż.
szabla druż.
szabla druż.
szabla ind.
OŚ AZS Poznań
23 1994 szabla ind.
szabla druż.
szabla ind.
szabla ind.
szabla ind.
szabla druż.
szabla druż.
szabla druż.
UKS Victor Warszawa
24 1997 szabla druż.
szabla ind.
szabla druż.
szabla ind.
szabla ind.
KKSz Konin
25 1996 szabla ind.
szabla druż.
szabla druż.
szabla ind.
szabla ind.
szabla druż.
TMS Sosnowiec
< 12

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pyeongczang