wpisów na stronie 25 lub 50
Zawodnicy

Lp. Nazwisko / Imię Rok urodzenia Konkurencje Klub
szermierka
1 2001 floret ind. AZS-AWF Poznań
2 1996 floret ind.
floret ind.
AZS-AWF Poznań
3 1997 floret ind. KU AZS-UAM Poznań
4 1996 floret ind.
floret ind.
KU AZS-UAM Poznań
5 1997 floret ind.
floret ind.
KU AZS-UAM Poznań
6 1993 floret ind. AZS AWF Warszawa
7 1995 floret ind. KU AZS-UAM Poznań
8 1997 floret ind. KS Wrocławianie
9 1994 floret ind. Fundacja GSF
10 1992 floret ind. Budowlani Toruń
11 1990 floret ind. KU AZS-UAM Poznań
12 1994 floret ind. Fundacja GSF
13 1983 floret ind. Klub Szermierczy Wrocławianie
14 1988 floret ind. AZS AWF Poznań
15 1981 szpada ind.
floret ind.
szpada druż.
AZS AWF Kraków
16 1992 szabla ind. AZS AWF Warszawa
17 1994 szabla ind. TMS Sosnowiec
18 1988 szabla ind.
szabla druż.
szabla ind.
szabla ind.
szabla druż.
szabla ind.
szabla druż.
AZS-AWF Warszawa
19 1991 szabla ind.
szabla druż.
szabla druż.
szabla druż.
szabla druż.
szabla ind.
szabla ind.
szabla ind.
TMS Sosnowiec
20 1995 szpada ind.
szpada druż.
AZS AWF Wrocław
21 1988 szpada ind.
szpada druż.
AZS AWF Kraków
22 1986 szpada ind.
szpada druż.
AZS AWF Warszawa
23 1989 szpada druż.
szpada ind.
AZS AWF Katowice
24 1999 szpada ind. Warszawianka Warszawa
25 1999 szpada ind. Szpada Wrocław
< 12

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie